Milovníci umění jásají: Rembrandt bude!
Zdroj: Národní galerie Praha

Milovníci umění jásají: Rembrandt bude!

Vytvořeno dne 03.08.2020

Národní galerie Praha uskuteční dlouho očekávanou výstavu Rembrandt: Portrét člověka, která své zahájení posunula z jara na 25. září. Půjde o rozsáhlý výstavní projekt. Představí více než 110 děl z významných tuzemských i zahraničních institucí a soukromých sbírek, také jedinou Rembrandtovu malbu na našem území Učenec ve studovně, který je aktuálně vystaven v expozici Staří mistři
ve Schwarzenberském paláci.    

Ústředním dílem výstavy je portrét Učence ve studovně ze sbírek Národní galerie Praha z roku 1634

Portrét však nezobrazuje jen fyzickou podobu neznámého muže. Rembrandtovi se v něm mistrně podařilo zachytit dramatický duchovní život portrétovaného starce a díky výrazu tváře tak vyprávět bohatý příběh, čímž samotnou malbu staví na úroveň malby historické. I přesto však v sobě toto výjimečné dílo skrývá do dnešní doby více otázek než odpovědí.

„Výstava se tak s pomocí dalších Rembrandtových děl, i s pomocí prací jeho současníků i následovníků (Jan Lievens, Gerrit Dou, Ferdinand Bol, Govaert Flinck či Christopher Paudiss) pokusí přiblížit vnitřní život zachycený ve výrazu portrétovaného, ať už jím byl neznámý člověk či Rembrandt sám,“ říká kurátorka Lucie Němečková

Projekt vznikl ve spolupráci s Wallraf-Richartz-Museum &FondationCorboud
v Kolíně nad Rýnem. Výstava proběhne v paláci Kinských situovaném v samém srdci Prahy na Staroměstském náměstí. Pro veřejnost bude otevřena25. 9. a potrvá do 31. 1. 2021. Doplní ji reprezentativní katalog a bohatá nabídka veřejných a vzdělávacíchprogramů.