Nový pavilon v pražské zoo má první obyvatele. Pro gorily jsou to bezproblémoví sousedé
Zdroj: Zoo Praha

Nový pavilon v pražské zoo má první obyvatele. Pro gorily jsou to bezproblémoví sousedé

Vytvořeno dne 01.06.2022

V novém pavilonu goril Zoo Praha, který se návštěvníkům otevře 28. září, si již zvykají guerézy pláštíkové, kočkodani Brazzovi nebo krysy obrovské. Samotné gorily se do něj budou stěhovat patrně již příští týden, a tak je nyní poslední možnost jít se na Richarda, Kijivu, Shindu, Kambu a Ajabua podívat ještě do původního pavilonu

Guerézy ještě donedávna obývaly jeden z Opičích ostrovů v dolní části zoo. Pětičlenná skupina těchto půvabně černobílých primátů teď přesídlila, aby dělala společnost rodině goril nížinných. I ve své africké domovině totiž oba druhy místy žijí bok po boku.

„Guerézy pláštíkové jsou společenská a celkem klidná zvířata, soužití s dalším druhem by proto mělo být bezproblémové. Expozice je stavebně řešena tak, aby se případně samy mohly stáhnout do zázemí,“ nastiňuje uspořádání expozic kurátor primátů Jan Mengr s tím, že i transport do jejich nového domova proběhl hladce.

Po více než půl století spatří lidé v Zoo Praha opět také kočkodany Brazzovy. Čtveřice těchto opic s typickou bílou bradkou a oranžovou čelenkou se již aklimatizuje v zázemí pavilonu po příchodu ze španělského Bioparku Valencia. I oni obývají středoafrické lesy, a tak jejich přítomnost v pavilonu vhodně doplní paletu tamní zvířeny.

Nový pavilon goril však neomezí své expozice jen na zvířata známá a nesporně atraktivní. Jedním z poslání moderních zoologických zahrad je i seznámit veřejnost s druhy, které často unikají její pozornosti. Osináci, talapoini, štětkouni či kaloni – i ti naleznou během léta v pavilonu své místo.

První takoví obyvatelé se tam ale zabydlují už nyní. Jsou jimi tři samci krysy obrovské. Tito teritoriální hlodavci jsou pro Afričany pestrým přínosem. Kromě chovu na maso se díky svému čichu i učenlivosti využívají k vyhledávání min či detekci tuberkulózy. Jsou také oblíbenými domácími mazlíčky.

Nový pavilon goril otevře Zoo Praha 28. září při příležitosti svého 91. výročí. Svou atmosférou přenese návštěvníky do africké krajiny plné vegetace a zvuků tamní přírody. Vzrostlý tropický prales, vesnice na jeho okraji se školní třídou nebo vysloužilý Toulavý autobus, který vozil děti mezi pralesy Dja a metropolí Yaoundé v rámci vzdělávacího programu – to vše umocní iluzi kamerunského venkova i prostředí, které gorily ve své domovině obývají. Současně představí i jejich ochranu, o kterou Zoo Praha v rámci in situ projektů dlouhodobě usiluje.