Úspěšná líheň v Zoo Praha. Další dravec zamířil na Balkán
Zdroj: herminapress

Úspěšná líheň v Zoo Praha. Další dravec zamířil na Balkán

Vytvořeno dne 14.08.2020

 

Zoo Praha dopravila do Bulharska další mládě supa mrchožravého, které přispěje k navýšení místní populace tohoto ohroženého druhu.Minulý týden byl mladý sup umístěn do pečlivě vybraného hnízda volně žijícího pěstounského páru ve Východních Rodopech.

„Od roku 2016, kdy v Bulharsku začal projekt vypouštění supů mrchožravých, jsme pomohli s odchovem a transportem dvanácti jedinců, z nichž se přímo v pražské zoo vylíhlo sedm,“ vypočítává ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek.

Při návratu supů do přírody se využívají tři různé metody vypouštění.

První možností je umístit mládě do umělého hnízda na skalním útesu, tam je dokrmit a poté nechat vyletět. Tato metoda se nazývá „hacking“ a v rámci projektu byla uplatněna doposud u osmi mláďat.

Pro největší počet mláďat, celkem deset, bylo zvoleno tzv. zpožděné vypouštění („delayedrelease“), při němž jsou vylíhlá mláďata držena do následujícího jara izolovaně od lidí, pak si přivykají podmínkám ve voliéře v horách a posléze vylétnou do volnosti.

Třetí možností je „fostering“, tedy podložení mláděte do hnízda volně žijících ptáků. „Tato metoda je nejpřirozenější, ale zároveň nejméně vyzkoušená, protože je nejnáročnější,“ vysvětluje kurátor chovu ptáků Zoo Praha Antonín Vaidl. „Je třeba pečlivě vybrat dostupné hnízdo a zkušený pár, který má vlastní mládě podobného věku. Supi mrchožraví jsou totiž jako jediní evropští supi schopni odchovat dvě, výjimečně i více mláďat. Podložení lze ovšem uskutečnit pouze do určitého věku mláďat, a navíc jde o metodu administrativně nejnáročnější.“

Metoda pěstounské péče byla zatím úspěšně vyzkoušena na dvou mláďatechv letech 2018 a 2019. Letos v létě pak byla podložena další dvě mláďata – jedním z nich jesup, který se vylíhl v Zoo Praha 14. června. Jeho rodiči jsou samec Cháron a samice Fatima – zkušený pár, jenž v pražské zoo odchoval řadu vlastních ipodložených mláďat. Ve Východních Rodopech mladého supa, jehož pohlaví budeme znát až za několik týdnů, adoptovala rodina Borise – prvního dospělého supa, který byl v Bulharsku označen vysílačkou. Podložení proběhlo 5. srpna a podle aktuálních zpráv byl pražský sup náhradními rodiči i jejich mládětem přijat velmi dobře.

Nyní budou obě rodiny s podloženými mláďaty přikrmoványa nepřetržitě monitorovány kamerovým systémem. Každé mládě bylo také předem označeno vysílačkou, která umožní jeho sledování po opuštění hnízda. Ihned po vylétnutí se totiž supi vydávají na cestu dlouhou 4 000 km a na zimovištích v Africe pak stráví zhruba čtyři roky. Pražské supy vypuštěné vbulharských horách se takto podařilo sledovat až do Nigeru, Etiopie, Čadu či Súdánu.