Kdo z politiků bude tak odvážný a začne řešit snížení trestní odpovědnost dětí a mládeže?
Zdroj: AdobeStock

Kdo z politiků bude tak odvážný a začne řešit snížení trestní odpovědnost dětí a mládeže?

Vytvořeno dne 09.07.2024

Je nasnadě, že současný zákonný stav, kdy je trestní hranice odpovědnosti uzákoněna věkem patnácti let, je víceméně překonána. Stačí se podívat na trestní kauzy, které se týkají dětí a mládeže. Skupiny mládeže terorizují centrum jednoho jihočeského města. Šikana na školách, mnohdy skončí sebevraždou poškozeného a šikanyzující, protože je mu (je jim) pod patnáct, anebo těsně nad patnáct let je více méně z obliga. Dalším příkladem pak mohou být partičky, které do obchodů posílají krást členy, kterým ještě není patnáct let a jsou-li chycení, je na ně zákon více méně krátký. Stranou pak samozřejmě nemohou zůstat násilné trestné činy, a to mnohdy se sexuálním podtextem. Nechci být škarohlíd, ale myslím, že současný zákon o trestní odpovědnosti dětí a mládeže se jaksi přežil.

Definice základních pojmů

Tedy pro začátek definujme několik základních pojmů. Trestní odpovědnost znamená, že osoba může být trestně stíhána a potrestána za spáchání trestného činu. Trestní odpovědnost začíná dosažením 15 let. Osoby mladší patnácti let nemohou být trestně odpovědné a jejich případy se řeší jinými způsoby. Trestné činy spáchané mladistvými (15 – 18 let) se označují jako provinění a nedávají se za ně tresty, ale tzv. opatření. Trestní odpovědnost mladistvých má specifická pravidla, která se liší od pravidel pro dospělé. Tyto zvláštní úpravy jsou zaměřené na výchovu a nápravu, spíše než na jejich potrestání. Pro výsledky řízení s mladistvým je mimo jiné též rozhodování o mravní a rozumové vyspělosti. Tolik v krátkosti několik definicí.

Trestní odpovědnost dětí

Děti do 15 let nemají trestní odpovědnost. Tedy pokud dítě mladší 15 let spáchá čin, z normálního hlediska považován za trestný, nemůže být soudně stíháno a potrestáno. To ovšem neznamená, že by vyvázlo bez následků. Vede se s ním zvláštní soudní řízení. Je mu také stanoven opatrovník, který je zároveň advokátem, Soud pak rozhodne o tzv. opatření. Ty mohou být příkladně: Výchovná povinnost, výchovné omezení, napomenutí s výstrahou, dohled probačního úředníka, ochranná výchova (po staru polepšovna) a v neposlední řadě ochranné léčení.

Politici bez odvahy

O snížení trestní odpovědnosti se mluví leta letoucí, ale nikdo z politiků, potažmo žádná z politických stran zatím nenašla odvahu napsat (nechat si napsat) novelu zákona a vzít ji do sněmovny. Souhlasím s tím, že společně se snížením trestní odpovědnosti dětí a mládeže se do novely logicky promítne i snížení věku pro sexuální styk. Věk souhlasu je chápán jako nejnižší možný věk, kdy je osoba právně způsobilá dát souhlas se sexuální činností s jinou osobou. Laicky řečeno. Doposud zákon stanový věk 15 let. Samozřejmě to bude samo o sobě kámen úrazu. Dovolím si proto odhadnout, že ti poslanci, kteří by i zvedli ruku pro snížení trestní odpovědnosti, budou mít obavy s veřejného lynče, když by současně s tímto snížením trestné odpovědnosti hlasovali i pro snížení věku k souhlasu k sexuálním aktivitám s jinou osobou.

Jak jsou na tom v ostatních zemích

Jen na okraj si připomeňme jaká je věková hranice „povoleného sexu“ v ostatních zemích Evropské unie: Chorvatsko 14 let, Itálie 14 let, Rakousko 14 let, Slovensko 15 let, Španělsko 13 let, Francie 16 let, Polsko 15 let.  V některých zemích se věk zvyšuje, pokud by byl sex prováděn s osobou, ke které existuje tak zvaný zvláštní vztah. Příkladně se jedná učitele, pěstouny, vychovatele, trenéry a tak podobně. 

Chce to odvahu a zdravý rozum napříč politický spektrem

Rozumím. Prosadit zákon, kde bude snížena trestní odpovědnost dětí a mládeže nebude jednoduché. Jak napsáno výše, bude to chtít nejen zdravý rozum, ale také odvahu. Diskuze bude nejen mezi politiky, ale jistě se zapojí také veřejnost. Mnozí si jistě pomyslí, že máme k řešení jiné problémy, než se zaobírat z jejich pohledu tímto nedůležitým zákonem. Myslím si, že opak je pravdou. Dětské gangy nejsou jen ve filmech, ale mnohé jsou realitou dnešní doby. V Česku zatím jen sporadicky, ale stačí se podívat za hranice. Jaký je Váš názor?    

Zdroj: Autorský článek