Zemřel Milan Kundera. Svými romány se zařadil k nejznámějším světovým autorům
Zdroj: Moravská zemská knihovna

Zemřel Milan Kundera. Svými romány se zařadil k nejznámějším světovým autorům

Vytvořeno dne 12.07.2023

Milan Kundera, česko-francouzský autor, který patří mezi nejpřekládanější světové spisovatele současnosti, zemřel 11. července 2023 ve svém pařížském bytě. Bylo mu 94 let.

Milan Kundera byl už od konce padesátých let jednou z nejvýraznějších osobností českého literárního života a v šedesátých letech se významně podílel na intelektuální podobě tzv. pražského jara. Už jeho románová prvotina Žert (1967) vzbudila pozornost zahraničních nakladatelů i čtenářů. Zájem o něj pak rostl po jeho odchodu do exilu v roce 1975 a světovou proslulost mu zajistil román Nesnesitelná lehkost bytí (1984). Počínaje románem Pomalost (1993) psal Milan Kundera své texty ve francouzštině a tím se stal jedním z mála světových literátů, kteří i jako romanopisci přijali jazyk své druhé vlasti a stali se jádrovou součástí jiné národní literatury. Jeho dílo bylo vydáno ve čtyřiapadesáti světových jazycích a ve více než třech tisícovkách vydání.  

Milan Kundera se narodil v Brně v rodině významného hudebního pedagoga, muzikologa a klavíristy Ludvíka Kundery. Ten byl žákem Leoše Janáčka a prvním rektorem Janáčkovy akademie múzických umění. Trvalý zájem Milana Kundery o moderní hudbu a o Janáčka zejména pramení právě z otcova vlivu. I díky němu se v mládí věnoval studiu hudební kompozice (u Pavla Haase a Václava Kaprála), nežli připoutala jeho pozornost literární věda a estetika, kterou studoval na FF UK v Praze, aby následně přešel na FAMU, kde studoval scenáristiku a režii. Na FAMU posléze vyučoval světovou literaturu, a svým přístupem inspiroval scénáristy a režiséry tzv. Československé nové vlny.  Na FAMU předložil i svoji habilitační práci o Vladislavovi Vančurovi a modernistické poetice, která reklamovala v české literatuře kontinuitu s předválečnou modernou, a stála tak v opozici ztuhlým koncepcím socialistického realismu.

Po zákazu publikování na počátku tzv. normalizace se mu podařilo odejít v roce 1975 do exilu a působil jako učitel na univerzitě v Rennes a následně v Paříži. V roce 1979 mu bylo odebráno československé občanství, v roce 1981 mu François Mitterrand udělil občanství francouzské. České občanství mu bylo navráceno až v roce 2019. Stal se nositelem desítek světových ocenění, mj. Jeruzalémské ceny za svobodu jednotlivce ve společnosti (1985) či Řádu čestné legie (1990). 1. dubna 2023 byla v Moravské zemské knihovně otevřena Knihovna Milana Kundery, která vznikla na základě velkorysého daru Milana a Věry Kunderových.

Od konce sedmdesátých let se románové a esejistické dílo Milana Kundery stalo součástí kánonu světové literatury.

Zdroj: Moravská zemská knihovna v Brně

 

 

 

Default User Image
ramef, 12.07.2023 14:07
Mike, great work. I applaud your efforts since I currently make more than $36,000 each month from just one easy web company. Even though these are the most fundamental internet operations tasks, you can start making a reliable hf-11 online revenue with as low as $29,000.
.
.
Modify how you connect————————————>>> creatework.pages.dev/
Default User Image
LaraKerr, 12.07.2023 19:04
I make 100 bucks per hours while I’m courageous to the most distant corners of the planet. Last week I worked on my PC in Rome, Monti Carlo at the long final in Paris. This week I’m back inside the USA. All I do fundamental errands from this one cool area see it. For more information,

Click on the link below…………… Bestdollar4.blogspot.Com/