Dokument "Bílá hora: Kronika povstání" uvede televize ve výroční den popravy 27 českých pánů
Zdroj: TV Prima

Dokument "Bílá hora: Kronika povstání" uvede televize ve výroční den popravy 27 českých pánů

Vytvořeno dne 15.06.2022

Hraný dokumentární film detailně zobrazující příběh a postavy českého stavovského povstání v letech 1618–1622, a to včetně dodnes kontroverzní bitvy na Bílé hoře a následné smutné dohry pod názvem Staroměstská exekuce. Český snímek vznikl pod režijní taktovkou mladého autora Josefa Kotalíka. Prima ZOOM vás vtáhne do děje.

České stavovské povstání v letech 1618–1620 bylo povstání českých stavů proti panování Habsburků. Spojily se v něm náboženské spory s mocenskými rozpory mezi stavy a králem. Povstání nakonec vyvrcholilo po několika bitvách střetnutím na Bílé hoře, ve kterém byly stavy poraženy. Ačkoli se pak pozice Habsburků v českém státě upevňovala, spustila rebelie českých stavů mnohem vážnější konflikt – třicetiletou válku.

Bitva na Bílé hoře svedená v neděli 8. listopadu 1620 v blízkosti Prahy byla jednou z bitev třicetileté války. V bitvě se střetly česká stavovská armáda a dvě armády katolické, armáda císaře Svaté říše římské Ferdinanda II. Štýrského a armáda německé Katolické ligy. Katolické armády po hodině až dvou hodinách zdolaly méně početnou stavovskou armádu. Bitva zpečetila osud českého stavovského povstání a na dalších 300 let ovlivnila osud českých zemí.

Staroměstská exekuce ze dne 21. června 1621, známá také jako „poprava 27 českých pánů“, byla hromadná poprava dvaceti sedmi vůdců stavovského povstání (tří pánů, sedmi rytířů a sedmnácti měšťanů) na Staroměstském náměstí v Praze. Představovala nebývale krutou tečku za událostmi, které začaly třetí pražskou defenestrací 23. května 1618 a skončily 8. listopadu 1620 porážkou stavovských armád v bitvě na Bílé hoře u Prahy. Exekuce byla šokujícím a hrozivým představením, které mělo dokázat tehdejší Evropě, že Habsburkové se nenechají zastrašit stavovským povstáním a žádná protestantská vzpoura nemůže ohrozit jejich autoritu. Tento akt ve svém důsledku upevnil vládu Habsburků na českém trůně a odradil potenciální opozici od jakékoli formy odboje.

21. 6. ve 20.00 hodin Prima ZOOM uvede Bílá hora: Kronika povstání.

 

 

 

Default User Image
Ladislava, 21.06.2022 08:38
... politické vraždy byly,jsou a budou součástí vlád mocných...Habsburkové mohli vraždit oponenty a prošlo jim vše.A když to samé udělali prostí lidé byl to zločin?Vidíte ten rozdíl posuzování??Revoluce lidu v dějinách se vykládají jako zločiny a jak vykládat tyto vraždy???