O čem je opravdu megahit Help! od The Beatles?
Zdroj: Facebook.com

O čem je opravdu megahit Help! od The Beatles?

Vytvořeno dne 19.10.2020

 

Slávná píseň Help! od Beatles vznikla jako titulní hit ke stejnojmenému filmu. Ten se původně měl jmenovat jen Help bez vykřičníku. Tento název byl již zaregistrovaný někým jiným a tak se kapela uchýlila k alternativnímu názvu "Eight Arms To Hold You" neboli "8 rukou, které tě podrží". Byl to odkaz k osmiruké soše, která byla napsaná ve scénáři již druhého filmu této kapely Help! z roku 1965. Tento název se však neshledal s velkým úspěchem. Když naštěstí zavolali právníci s otázkou: "Máte v tom názvu na konci vykřičník?" Odpově zněla: "Jestli to pomůže, tak tam být může." Pomohlo a tak misto písně a filmu Help vznikl Help!

"... spousta lidí si myslí, že je to jen rychla rock&roll písnička, ale já tam opravdu volám o pomoc!"

John Lennon
The Beatles - Help!

Písničku napsal John Lennon a Paul McCartney, i když Paul ji více připisuje Johnovi. A to v poměru 70:30. "Je to jedna ze dvou nejupřímnějších písní, co jsem kdy napsal. Help! a Strawberry Fields," nechal se Lennon slyšet v prosinci 1970 a dodává, že inspirace vycházela z reálných situací, které opravdu prožil. Konkrétně v Help! apeluje na rychlý vzestup kapely The Beatles a celou tu mánii okolo. Byl tlustý, v brejličkách a necítil se zrovna nejlíp. "Opravdu jsem kříčel o pomoc," popisuje Lennon. Celé to období nazýva "Fat Elvis period"  - "Období tlustého Elvise" a ten text je míněn zcela vážně.

 

 

Help!

Pomoc!

 

 

Help! I need somebody!

Pomoc! Někoho potřebuji!

Help! Not just anybody!

Pomoc! Ale ne jen tak někoho!

Help! You know I need someone!

Pomoc! Ty víš, že někoho potřebuji!

Help!

Pomoc!

  

 

When I was younger so much younger than today

Když jsem byl mladší, o mnoho mladší než jsem teď

I never needed anybody's help in any way

Nikdy jsem nepotřeboval, aby mi někdo nějak pomáhal, 

but now these days are gone I'm not
so self assured

ale ty dny jsou teď už pryč, už nejsem tak sebejistý 

now I find I've changed my mind I've
opened up the doors.

teď zjišťuji, že jsem si to rozmyslel, otevřel jsem dveře

  

 

Help me if you can I'm feeling down

Pomoz mi, jestli můžeš, cítím se na dně

and I do appreciate you being round

ale vážím si, že jsi tu

help me get my feet back on the ground

Pomoz mi se znovu postavit na nohy

won't you please, please, help me.

prosím, prosím, pomohl bys mi 

  

 

And now my life has changed in oh so many ways

A teď se můj život změnil ve všem možném

my independence seems to vanish in the haze

zdá se mi, že moje nezávislost teď mizí v mlze

but every now and then I feel so insecure

ale teď i dřív se cítím tak nejistý 

I know that I just need you like I've never done before.

Vím, že tě teď potřebuji jako nikdy.

  

 

Help me if you can I'm feeling down

Pomoz mi, jestli můžeš, cítím se na dně

and I do appreciate you being round

ale vážím si, že jsi tu

help me get my feet back on the ground

Pomoz mi se znovu postavit na nohy

won't you please, please, help me.

prosím, prosím, pomohl bys mi 

  

 

When I was younger so much younger than today

Když jsem byl mladší, o mnoho mladší než jsem teď

I never needed anybody's help in any way

Nikdy jsem od nikoho nepotřeboval v ničem pomoct,

but now these days are gone I'm not
so self assured

ale ty dny jsou teď už pryč, už nejsem tak sebejistý 

now I find I've changed my mind I've
opened up the doors.

teď zjišťuji, že jsem si to rozmyslel, otevřel jsem dveře

  

 

Help me if you can I'm feeling down

Pomoz mi, jestli můžeš, cítím se na dně

and I do appreciate you being round

ale vážím si, že jsi tu

help me get my feet back on the ground

Pomoz mi se znovu postavit na nohy

won't you please please help me...

prosím, prosím, pomohl bys mi 

Help me help me oh!

Pomoz mi, pomoz mi, oh