Kauza Kuchářová – Brzobohatý nabírá obrátky. Vedle církve už ji mají v ruce civilní právníci a nastává ten pravý kolotoč
Zdroj: herminapress

Kauza Kuchářová – Brzobohatý nabírá obrátky. Vedle církve už ji mají v ruce civilní právníci a nastává ten pravý kolotoč

Vytvořeno dne 26.05.2023

Jakmile dostanou jakoukoli kauzu do ruky právníci, vymyká se zcela daný stav věci hlavním osobám právního sporu. A to jak v čase, tak ve způsobu komunikace mezi oběma stranami. Právník se stává v podstatě neřízenou střelou, dodržující jistě právní normy, navenek vše konzultujíc se svým klientem, ale v mnoha případech je vše podřízeno jeho honoráři. Tak přesně do těchto časů se právě dostává kauza Kuchařová – Brzobohatý. Jak to vypadá, vytrácí se možnost vše vyřešit domluvou a diplomatickým smírem. Prostřednictvím JUDr. Evy Ondřejová vydává Taťána Kuchařová nezávislé právní stanovisko, které zveřejňujeme v plném znění.

Stanovisko ke kauze – obecné (informace z veřejných zdrojů ke dni 25. 5. 2023)

„Zveřejnění a medializace části obsahu církevní žaloby na anulaci manželství paní Taťány Kuchařové a pana Ondřeje Brzobohatého, která obsahuje řadu detailů týkajících se jejich soukromí, intimního života, zdravotních záležitostí atp., dle našeho názoru představuje protiprávní zásah do osobnostních práv obou aktérů.

Kánonické řízení je totiž, na rozdíl od standardního řízení před soudy, neveřejné a ovládáno zásadou striktní mlčenlivosti, což znamená, že novináři ani širší veřejnost nemohou mít informace o obsahu spisu a průběhu řízení. Navíc v této věci není dán žádný veřejný zájem na informování veřejnosti o průběhu kánonického řízení.

Pokud jeden z exmanželů měl informaci, že se bulvár chystá zveřejnit detaily z neveřejného řízení, mohl podat návrh na nařízení předběžného opatření, kterým by soud zakázal zveřejňovat soukromé informace. Potvrzení, šíření a související rozhovory či komentáře v médiích je možné objektivně považovat za citelný zásah především do osobnostních práv paní Taťány Kuchařové, přičemž další medializací a eskalací celé záležitosti se tento již intenzivní zásah dále prohlubuje jak ze strany médií, tak třetích osob.“

JUDr. Eva Ondřejová, LL.M., Ph.D.

ONDŘEJOVÁ & PARTNER Advokátní kancelář