Český skladatel Jan Dismas Zelenka:  Na koncertu Ensemble Inégal zazáří jeho dílo ve světové premiéře
Zdroj: Se svolením René Volfík

Český skladatel Jan Dismas Zelenka: Na koncertu Ensemble Inégal zazáří jeho dílo ve světové premiéře

Vytvořeno dne 02.09.2022

Dva výjimečné koncerty věnované tvorbě fenomenálního českého barokního skladatele Jana Dismase Zelenky chystá v podzimní sezóně soubor Ensemble Inégal. Hudební těleso ověnčené už mnoha cenami se pod vedením dirigenta a varhaníka Adama Viktory věnuje objevování a nastudování Zelenkových děl už víc než 20 let. 

Sezónu zahájí 4. září od 19.30 koncert v kostele U Salvátora v Praze. Na něm Ensemble Inégal uvede ve světové premiéře dvě velká, pro posluchače zatím zcela neznámá Zelenkova díla Missa Charitatis ZWV 10 z roku 1727 a Litaniae Xaverianae ZWV 154 z roku 1723. Významnou událostí pro milovníky barokní hudby bude i koncert zahajující 9. ročník mezinárodního Zelenka Festivalu Praha – Drážďany: koncert se uskuteční 12. října od 19.30 v kostele Panny Marie pod řetězem na Malé Straně.

Na programu bude první ze čtyř Zelenkových cyklů slavnostních nešpor Psalmi Vespertini I., virtuózních skladeb o člověku a Boží přítomnosti dotýkajících se posluchačova srdce. Vedle souboru Ensemble Inégal zde vystoupí i vynikající drážďanské vokální těleso Dresdner Kammerchor.

Jak připomíná zakladatel a vedoucí souboru Ensembe Inégal Adam Viktora, skladbami Jana Dismase Zelenky byl nadšen i Johan Sebastian Bach. „Víme, že část Zelenkových nešpor prováděl Bach v chrámu sv. Tomáše v Lipsku. Na chystaném koncertě v Praze však budou moci posluchači poznat tuto část Zelenkových nešpor jako ucelený soubor v celé jeho kráse,“ říká Viktora.  Původem českého skladatele, narozeného v roce 1679 v rodině kantora a varhaníka v Louňovicích pod Blaníkem, velebil i jeho současník, německý básník J. G. Kittel. Ten o Zelenkovi psal v tom smyslu, že jeho hudba nám umožňuje již zde na zemi „okusit radost nebeskou“.

„Což rozhodně platí i dnes, Zelenkova hudba je totiž srdcervoucí,“ potvrzuje Adam Viktora. „Jeho dílo má jako celek mimořádnou kvalitu. Posluchačům i nám interpretům imponuje skladatelským uměním i invencí. To, co dokázal Bach na poli protestanském, Zelenka jako bravurní komponista vytvořil a dovršil na poli katolickém. Pro mne je Zelenka nejvýznamnější hudební bytostí barokního nebe,“ uvádí Viktora.

Český skladatel Jan Dismas Zelenka (1679-1745) se řadí k nejvýznamnějším komponistům období vrcholného baroka. Je považován za jednoho nejoriginálnějších a nejpozoruhodnějších hudebních géniů a jeho hudba udivuje i dnes. 

O Zelenkově osobním životě víme velmi málo. „Pozoruhodný byl vztah Zelenky a princezny Marie Josefy, budoucí saské kurfiřtky a polské královny, sestřenice Marie Terezie. Hudbymilovná šlechtična si Zelenky nesmírně cenila a on jí věnoval mnohé své skladby. Vycházeje z dobových svědectví i z povahy jeho hudby to byl podle mne společenský a vzdělaný člověk s ušlechtilým charakterem a originálním smyslem pro humor,“ líčí Adam Viktora.

Zelenkovo dílo bylo po jeho smrti uloženo do drážďanského dvorního archivu jako majetek panovníka a po dlouhou dobu nebylo možné je opisovat či vydávat. Jeho hudba byla na více než sto let zapomenuta. O znovuobjevení Jana Dismase Zelenky v Čechách se v 19. století zasloužil František Palacký a také Bedřich Smetana. Ten v Praze na slavnostech Novoměstského divadla v roce 1863 uvedl jednu ze Zelenkových orchestrálních suit.