Dobrá zpráva pro rybáře! Zoo Praha začala se záchranou karase obecného
Zdroj: Zoo Praha

Dobrá zpráva pro rybáře! Zoo Praha začala se záchranou karase obecného

Vytvořeno dne 23.04.2021

Přes 160 jedinců karase obecného bylo vypuštěno do bývalého mlýnského náhonu v areálu Zoo Praha. Po několika měsících příprav tak do své první etapy vstoupil projekt na záchranu této dříve zcela běžné ryby.

„Původního karase obecného z našich vod v průběhu času téměř beze zbytku vytlačil invazní karas stříbřitý,“ popisuje důvod ohrožení tohoto druhu ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek. „Po vytvoření záložní populace našeho původního karase obecného v areálu Zoo Praha by mělo následovat jeho vypouštění do dalších vod. Typickým příkladem by mohly být návesní rybníčky.“

Karas obecný je rybou dvou tváří – či přesněji tvarů. Může být buď štíhlý, anebo vysokotělý. Tyto dvě formy karase obecného jsou známé odedávna, ale až počátkem 90. let minulého století se podařilo odhalit jejich tajemství. Ze štíhlé rybky ve vysokotělou se karas obecný začíná měnit za přítomnosti rybích predátorů, typicky štiky. Karas obecný je však výjimečný i tím, že dokáže přežít v zarůstajících vodách s nedostatkem či dokonce přechodnou absencí kyslíku. Experimentálně bylo prokázáno, že se bez něj obejde až 140 dní.

„Nejde nám ale jen o karase obecného. Mlýnský náhon by se měl stát živoucí a  pestrou ukázkou původní české tůně a snad i vzorem možné obnovy tohoto biotopu v krajině,“ přibližuje kurátor Petr Velenský. „Kolem karase obecného bychom rádi vytvořili sestavu původních druhů ryb typických pro podobný biotop, jako jsou slunka obecná nebo piskoř pruhovaný.“

Během přípravné fáze byl někdejší mlýnský náhon v areálu Zoo Praha vypuštěn, vyvápněn a doplněn o vodní rostliny i břehové porosty. Nyní se do vody přestěhovalo i hejno karasů obecných. To pochází z jižních Čech, kde se o jejich chov postarali hydrobiologové z Biologického centra Akademie věd ČR. Ve svém výzkumu se nyní plánují zaměřit i  na současné rozšíření této ryby v České republice.

 

 

 

Default User Image
Fesoj, 24.04.2021 18:29
K této záchranné akci pro karase obecného držím pracovníkům ZOO Praha palce. Konečně si někdo uvědomil, že snaha o záchranu jakkoliv "malých" původních druhů naší fauny má nejméně stejný, ne-li větší význam než oživování vyhynulého pratura či nesmyslné stoprocentní chránění a označování za ohrožené takových dnes již přemnožených druhů, jako je vydra či krkavec.