Anděl mezi zdravotníky: S číslem 2 si finále užije Eva Rabasová z FN Motol
Zdroj: herminapress

Anděl mezi zdravotníky: S číslem 2 si finále užije Eva Rabasová z FN Motol

Vytvořeno dne 13.08.2022

2. Eva Rabasová - 56 let, Fakultní nemocnice Motol, zdravotní laborant

Evu Rabasovou nominoval do soutěže Anděl mezi zdravotníky její nadřízený, vedoucí laborant. Nejprve nominaci přijala s rozpaky, protože přesně nevěděla, o co jde. Nikdy veřejně nevystupovala, proto své působení v soutěži přijala jako výzvu a zkušenost.

Kromě práce zdravotní laborantky je Eva Rabasová navíc členkou auditorské skupiny, která provádí interní audity laboratoří v rámci FN Motol, spolupracuje s odborem obchodu a s odborem veřejných zakázek, pro které připravuje podklady pro dodávky diagnostik a analyzátorů. 

Fakultní nemocnice Motol je pro Evu druhým zaměstnavatelem. Od své maturity pracovala třicet let ve VFN Praha, nejprve v krevní bance a potom 9 let na transfuzním oddělení na pozici úsekové laborantky. Získala hodně zkušeností, ze kterých čerpá dodnes.

Práce zdravotní laborantky Evu Rabasovou stále baví. Je to práce rozmanitá a jak sama říká, je to malá detektivka. Pokud přivezou pacienta s masivním krvácením, patří mezi její povinnosti zajistit transfuzní přípravky a je v týmu, který zachraňuje pacienta. Což je pro ni velmi emotivní a citově podložené.

Největším koníčkem Evy Rabasové je rodina a tříletá vnučka, která ji nabíjí pozitivní energií. Ráda relaxuje procházkami v přírodě nebo si přečte dobrou knížku.

Finále soutěže Anděl mezi zdravotníky se koná 27. srpna v Městském divadle Dr. J. Čížka v Náchodě.